Nowa muszla Koncertowa w Piechcinie

fot. barcin.pl

W dniu 16 lutego 2024 roku Burmistrz Barcina, Michał Pęziak, oraz Prezes Zarządu KOR-POL INVEST Sp. z o. o. z Bydgoszczy, Michał Gotowski, uroczyście podpisali umowę, na mocy której Zamawiający zlecił, a Wykonawca przyjął do realizacji prace związane z budową Centrum Kultury wraz z muszlą koncertową w Piechcinie.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 3.359.895,69 zł i obejmuje rozbiórkę istniejących obiektów oraz konstrukcję budynku muszli koncertowej wraz z zapleczem i infrastrukturą techniczną. Zakres prac obejmuje także instalacje: wodno-kanalizacyjną, grzewczą, elektryczną, odgromową i fotowoltaiczną. Ponadto, przewidziana jest modernizacja terenu utwardzonego kostką brukową po stronie północnej i południowej przed budynkiem muszli koncertowej, a także wybudowanie ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż zachodniej granicy działki wraz z wymianą ogrodzenia. Budynek w Parku 100-lecia w Piechcinie zostanie przeznaczony na cele kulturalno-rozrywkowe.

Realizację inwestycji będzie kompleksowo nadzorować firma B&ES, a zadanie to powierzone zostało Michałowi Leszczyńskiemu z Pigży, który za swoje usługi otrzyma wynagrodzenie w wysokości 55 350,00 zł. Umowa obejmuje pełen okres trwania inwestycji – od daty podpisania do momentu zakończenia, rozliczenia i bezusterkowego odbioru końcowego robót. Wykonawca będzie również uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzorował prace związane z ewentualnym usuwaniem usterek.

Gmina Barcin złożyła wniosek o dofinansowanie budowy Centrum Kultury z muszlą koncertową w Piechcinie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT BydOF).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *