Fundacja SODA otrzyma dofinansowanie

Dnia 13 lutego bieżącego roku Zarząd Powiatu w Żninie dokonał wyboru ofert w dwóch otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w 2024 roku przez organizacje pozarządowe i zrównane z nimi.

Na projekty związane z promocją kultury fizycznej oraz organizację wydarzeń sportowych, takich jak Ogólnopolski Wyścig Kolarski Enea Pałuki Tour, Enea Żnin Triathlon oraz cykl Grand Prix Pałuk (obejmujący m.in. Bieg im. Tomasza Hopfera w Janowcu Wielkopolskim, Biegi Żnińskie, Łabiszyński Bieg Świętojański, Biegi Gąsawskie im. Gustawa Mądroszyka, Bieg Rogowski oraz Miodowy Festiwal Biegowy w Barcinie), Powiat Żniński przyznał łącznie 100 000 zł.

Fundacja Support Organizowania Dziecięcej Aktywności otrzymała wsparcie w wysokości 5000 zł na organizację Miodowego Festiwalu Biegowego w Barcinie oraz 4000 zł na realizację projektu “Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami koszykówki dla dzieci w wieku przedszkolnym”. Niestety, społecznikom z Barcina Wsi nie udało się pozyskać środków na inicjatywę “Nordic Walking – zacznij chodzić dobrze”.

Fundacja SODA, założona w 2021 roku z inicjatywy Marcina Rucińskiego i Radosława Sosińskiego, której prezesem jest Karolina Rucińska, a wiceprezesem Justyna Sosińska, ma na celu m.in. propagowanie kultury fizycznej i sportu, promowanie zdrowego stylu życia oraz organizację masowych imprez sportowych, z naciskiem na promocję Gminy Barcin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *