Milion dofinansowania dla kościoła w Barcinie

ot. barcin.pl

Gmina Barcin otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 980 tysięcy złotych na realizację projektu remontu kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Jakuba Większego w Barcinie – prace zewnętrzne. Rada Miejska w Barcinie przyznała dotację celową w wysokości 20 tysięcy złotych z Budżetu Gminy Barcin na rok 2024, zgodnie z kryteriami przyznawania dotacji celowych z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, zlokalizowanych na terenie Gminy Barcin w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Projekt obejmować będzie finalizację prac remontowych dachu kościoła, wykonanie opaski przeciwwilgociowej oraz instalacji deszczowej i odgromowej, naprawę i uszczelnienie witraży, naprawę uszkodzeń nad wejściem głównym do kościoła, prace wokół budynku (układanie nowej nawierzchni, naprawa ogrodzenia i schodów, wycinka starych drzew i sadzenie nowych).

Kościół rzymskokatolicki parafialny św. Jakuba Większego, zbudowany w latach 1900-1901, został wpisany do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *